Druhý den hodnocení mezinárodní soutěže vín Concours Mondial de Bruxelles proběhl v podobném duchu jako ten úvodní. Vinařští odborníci zasedli ke svým stolům v sobotu 5. září v 8:30 hod a posuzovali přihlášené vzorky vín až do 13 hod. Následoval oběd a pak byl pro mezinárodní porotce připraven další speciální odpolední program, který měl hlavně za úkol je seznámit s jižní Moravou a vínem, vinařstvím a vinohradnictvím v tomto regionu. Celý tento den se opětovně nesl ve velmi profesionálním duchu a za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.

Po hodnotící části, obědu a krátkém odpočinku se porotci rozdělili do několika skupin a vyrazili na naplánované výlety za poznáváním vinařských zajímavostí Jihomoravského kraje. Navštívili postupně známá a moderní vinařství Sonberk, Gotberg, ANNOVINO v Lednici a Obelisk na okraji Valtic. Kulturně-historickou část exkurze pak vyplnila návštěva proslulého Lednického zámku a jeho jedinečného přilehlého parku. Bohatý program byl završen ve Valticích, kde byla pro porotce připravena večere s možností degustace moravských vín od vybraných vinařství, doplněna o jihomoravské folklórní hudební a taneční vystoupení. Mezinárodní hodnotitele ve Valticích přivítal starosta Ing. Pavel Trojan. Nechyběla samozřejmě ani možnost návštěvy Salonu vín ČR, tedy degustační expozice 100 nejlepších moravských a českých vín pro rok 2020, kam hosty pozval ředitel Národního vinařského centra ve Valticích, Ing. Pavel Krška.